oznaczenia kartonuCo oznaczają poszczególne symbole na opakowaniach z kartonu?

Na opakowaniach z kartonu znajdują się różne symbole, które mają za zadanie informować konsumentów o właściwościach danego opakowania, sposobie jego utylizacji oraz wpływie na środowisko. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym symbolom.

 

Symbol recyklingu

Jednym z najbardziej powszechnie rozpoznawalnych symboli na opakowaniach z kartonu jest symbol recyklingu, przedstawiający trzy strzałki tworzące zamknięty trójkąt. Ten znak informuje nas, że dane opakowanie może być poddane recyklingowi i powinno zostać wrzucone do odpowiedniego pojemnika na segregowane odpady. W Polsce obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który umożliwia oddzielne zbieranie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych.

 

Symbol FSC

Innym ważnym symbolem na opakowaniach z kartonu jest znak FSC (Forest Stewardship Council). Organizacja ta zajmuje się certyfikowaniem lasów i produktów drzewnych, takich jak papier czy karton, w celu promowania zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi. Symbol FSC na opakowaniu oznacza, że surowiec drzewny wykorzystany do jego produkcji pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Wybierając produkty z tym symbolem, wspieramy ochronę lasów na całym świecie.

 

Symbol TCF/ECF

Każdy producent opakowań kartonowych stosuje także oznaczenia TCF (Totally Chlorine Free) lub ECF (Elemental Chlorine Free). Dotyczą one procesu produkcji masy celulozowej, z której wytwarzany jest karton. TCF oznacza, że do wybielania masy celulozowej nie użyto żadnych związków chloru, co jest bardziej przyjazne dla środowiska. ECF informuje natomiast, że do wybielania użyto jedynie dwutlenku chloru, który jest mniej szkodliwy niż chlor gazowy.

 

Symbol PEFC

Kolejnym symbolem wartościowym dla środowiska na opakowaniach z kartonu jest znak PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Jest to międzynarodowy system certyfikacji lasów i produktów drzewnych, mający na celu promowanie zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi. Podobnie jak w przypadku FSC, symbol PEFC na opakowaniu świadczy o tym, że surowiec drzewny pochodzi z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny.

Dzięki umiejętnemu rozpoznawaniu tych znaków możemy podejmować odpowiedzialne decyzje zakupowe.