Produkty mleczneCzy każde opakowanie kartonowe nadaje się do kontaktu z żywnością?

Opakowania kartonowe odgrywają kluczową rolę w przemyśle spożywczym, zapewniając ochronę produktów, wygodę dla konsumentów oraz atrakcyjność wizualną. Niemniej jednak, nie wszystkie opakowania kartonowe są odpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

 

Rodzaje materiałów stosowanych w opakowaniach kartonowych

Pierwszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest rodzaj materiału użytego do produkcji opakowania kartonowego. Są różne rodzaje tektury i papieru, które stosuje się w produkcji opakowań spożywczych, takie jak tektura falista, tektura lite, tektura mikrofalowa czy papier powlekany. Nasuwa się pytanie – czy każdy z tych materiałów jest odpowiedni do kontaktu z żywnością?

Istotnym czynnikiem jeśli chodzi o opakowania kartonowe z nadrukiem są substancje używane do druku na opakowaniach oraz kleje stosowane do ich łączenia. Barwniki i kleje muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością, co oznacza, że nie mogą przenikać do wnętrza opakowania ani przedostawać się do produktów spożywczych. W przypadku opakowań kartonowych stosuje się często barwniki na bazie wody oraz kleje na bazie skrobi lub syntetyczne, które spełniają wymagania regulacji.

 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności

Aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności oraz ochronę zdrowia konsumentów, istnieją przepisy i normy regulujące stosowanie opakowań kartonowych w przemyśle spożywczym. W Polsce obowiązują przepisy Unii Europejskiej dotyczące materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takie jak rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 10/201120. W rozporządzeniach tych określone są między innymi wymagania dotyczące migracji substancji chemicznych z opakowania do żywności, które nie mogą wpływać na jej jakość ani stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Producenci opakowań kartonowych posiadają certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz jakość stosowanych materiałów. Przykładem jest certyfikat BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials, który jest szeroko uznawany na całym świecie jako gwarancja bezpieczeństwa opakowań.